Bedrijfsinformatie

 

etsWoonKeramiek® Nederland

Weteringpark  7/10A
8025 AM Zwolle

Wonink-BouwSteen™

Im- & Export van Wonink-BouwSteen™

Cornelis Wonink BouwSpecialiteiten

 

  
WoonKeramiek® / C. Wonink Dienstverlening Bouwwezen, betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze website, doch kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. WoonKeramiek®Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Al haar informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Met het oog hierop wordt gebruiker ook altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website van WoonKeramiek®Nederland verkregen informatie. De informatie op haar website is verder aan verandering en verbetering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Eventueel door haar vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. Cornelis Wonink en ook WoonKeramiek® Nederland staan niet toe deze website te framen ook acht zij zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar haar eigen website.

Het copyright van deze website berust bij C. Wonink & WoonKeramiek® Nederland en geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor haar klanten, waarbij het niet is toegestaan teksten van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van C. Wonink is het niet toegestaan teksten van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Levering van tasveld naar uw werf of werk in Nederland.
Levering rechtstreeks van tasveld naar werf of werk in Nederland.

Wonink-BouwSteen™   Keramische Bouwspecialiteiten
T +31 38 4533521 M +31 653388776 Kees@Wonink.nl
 
STENIMEX B.V. Augustijnenstraat 11 7011 BX GAANDEREN
Willem J. Wonink  T+31 315-843499 M+31 613358080
info@stenImex.nl  kvk 09161211 btw NL815904770B01
 
 
 
 
 

 

 

 

BewarenBewaren