Links

Op deze pagina's zijn links te vinden van internetsite's die relevant zijn aan WoonKeramiek® Nederland.

Stichting Het Traditionele Rieten Dak 

Voor de vrije, EMNK* en traditionele HTRD en alle andere riet- en strodekkers: 

Die 't ambacht wel verstaet daer van hij leven moet,

En die 't, niet wel alleen, maer wel en geerne doet,

Beleeft het grootst geluck dat yemand kan begeeren.

 

Ook wij gaan niet snel over stag als het om moderne materialen gaat, 

nieuwe materialen en werkwijzen moeten zich wel eerst bewijzen!

  

Ook de Stichting "Het Traditionele Rieten Dak" is sinds enkele jaren bezig met

onderzoeken naar verschillen in dekriet. Omdat de levensduur van een rieten dak niet uitsluitend bepaald wordt door de kwaliteit van het riet, verricht de Stichting tevens ook onderzoek naar externe invloedsfactoren die bepalend zijn voor de duurzaamheid van dekriet. Zij werkt hierbij samen met Vereniging Het Rietdekkers Gilde  en verschillende erkende onderzoekslaboratoria.

 

Indien ook u meer informatie wenst, of zoals wij donateur of lid wilt worden 

kunt u het best contact opnemen met:

 

Stichting "Het Traditionele Rieten Dak"

Wolfsberg 70 in  5721 HV  ASTEN

 

tel./fax 0493 691318    e-mail: info@het-traditionele-rieten-dak.nl

Rekening NL20 RABO 0103 6957 02 op naam van Stichting HTRD te 5721 HV Asten

Om het oude ambacht te beschermen en in stand te houden hebben traditionele stro- en rietdekkers o.a. de stichting Het Traditionele Rieten Dak opgericht. Het doel van de stichting is het in stand houden en bevorderen van het traditioneel ambachtelijk rietdekken. Het verrichten van alle verdere ... lees verder

Van belang is er de Nederlands / Belgische Stro- en Rietdekkers Vereniging te weten:

Vereniging " Het Rietdekkers Gilde"  Antwerpseweg 61  4891 CM Rijsbergen.

Secretaris/Penningmeester is: Jeanette, Antwerpsestraat 61 4891 CM Rijsbergen en Voorzitter is : Cornelis J.J. Daemen, Noordhoeksestraat 7 4891 PM Rijsbergen 06-53866134 Bankrekening Ver. Rietdekkers Gilde voor donaties en/of contributies  e.d. luidt NL10 RABO 0133 3399 55.  e-mailadres: info@rietdekkersgilde.com 

Wordt in ieder geval donateur en/of zo mogelijk lid. (aanvragen)

Verder zijn er nog enkele andere regionale Bonden van Stro- en Rietdekkers Patroons o.a. in Drenthe.  

Ook Wonink-WoonKeramiek® is donateur van VRG (Vereniging Het Rietdekkers Gilde) echter om hem moverende redenen niet van de club Vakfederatie Rietdekkers en evenmin van club International Thatchers Society en/of  ITS. 

Wonink raadt elke rietteler, riethandel, riet- en strodekker aan een donatie te doen aan het Rietdekkersgilde en/of de HTRD.   Neem contact op !

Paardekooper Assurantie- en Pensioenadviseurs BV
Het verzekeren van objecten met rieten daken -villa's, landhuizen, woonboerderijen, clubhuizen, kantoorgebouwen en appartementencomplexen- is al ruim tien jaar dé RIETSPECIALISATIE van Eduard Paardekooper uit Bilthoven. Met ruim 1800 van dit soort ... lees verder

Flexim Dakmortel
FLEXIM is een kant-en-klare stormvaste dakmortel die blijvend elastisch is. Belangrijk hoofdbestanddeel is het natuurproduct lijnzaad, (lijnoliestopverf) al eeuwenlang bekend in de bouw. In FLEXIM zijn geen schadelijke stoffen als asbest of anderszins verwerkt. Door toevoeging van superlicht polystyreen (CFK-vrij) is FLEXIM uitermate makkelijk te hanteren op alle daken ... lees verder
 

Ringovensteenfabriek Pierre LANTER Tuilerie - Briqueterie F-67270 Hochfelden 

Volledig met de hand gemaakte dakpannen, holle en of bolle dakpannen en platte tegelpannen. Tegelpannen in rond, segment, korf, gotisch, romaans of zelfs in "hart"vorm alsmede handvormsteen naar formaat >  FormaatSteen™ van liliput tot kloosterformaat 350x165x90 mm  

N.B.: geen slechts handbewerkte strengpers pannen, stenen en plavuizen maar echt volledig nog met de hand gevormde als voor 500 jaar in de Elzas! (De op website afgebeelde strengpers is slechts voor de fabricage van gravel voor tennisbanen) Werkmethode als in het Steenbakkersmuseum Cham (Zwitserland) nog wel wordt gedemonstreerd. Beschrijving op aanvraag via Kees@wonink.nl

www.brique-lanter.com/prod.htm

 

N.B.: Kies een Rijnlandse Vorst, een Vorst van eigen bodem daar is niets mee. Met zo’n Vorst en ook het kiezen daarvan is niks mis. Een goed gebouwde vorst uit schone rijnklei, niet vermengd met afvalstoffen of iets dergelijks. Een gewone vorst, zonder blauw bloed, maar ook zonder valse eigenschappen, een vorst waar je ook niet allergisch van wordt. Een Rijnlandse Vorst voor allen die “Eigen Meester, Niemands Knecht, recht en slecht” als leuze hebben en een warm hart toedragen.

 

Want een Rijnlandse Vorst geeft geen krimp en is voordeliger en vooral duurzamer en ten laatste maar niet minder belangrijk, hij ging daadwerkelijk minimaal 900 graden gedurende minimaal twee uren voor u door het vuur om europese CE markering te krijgen derhalve kunt u altijd op hem rekenen.

 

Producten met CE markering mogen in heel europa verhandeld worden, nationale wetten mogen daar niet tegen ingaan. Helaas in Duitsland zou men voor nederlands bouwkeramiek aanvullende eisen hebben: voor buitengebruik (als in buiten spouwblad) geen halfsteens rijn- of ijsselformaat of moduul 23x9x5,7 toepassen. Bescherming eigen markt?

 

Het is niet de bedoeling geweest, maar gewoon het paard achter de wagen gespannen. Oorspronkelijke standaardformaten 285x135x85  250x12x65 en 230x110x57 mogen wel weer alsmede waal- of vechtvorm 210x100x40/50 .

 

Maar bijv. belgische 190x90 in 40 50 57 65 of 71 mm hoog weer niet, echter elders in Europa, in Nederland en België wel weer. In het ene land moeten de stenen voor buitengebruik milieuvriendelijk zijn, geen bodem- en luchtvervuiling. Dus een dakpan en baksteen met vliegbrevet?     

 

Naast Gilde Rietdekkers zijn er EMNK rietdekkers.

* een EMNK rietdekker is een vrije "eigen meester - niemands knecht" rietdekker

 

 

Een rijnlandse vorst is een nokvorst voor rieten daken, traditioneel 660x235x210 mm in natuurrood gestookt en/of blauwduifgrijs gesmoord (bleu fumée) met CE EN DIN 1304 markering derhalve / daarenboven minimaal 2 uren op minimaal 900 graad gestookt.

 

Dus gewoon milieu vriendelijk, niks mis mee! Niet lucht- of watervervuilend.  Natuur, Puur rijnklei (zelfde klei waar Waalsteen van gemaakt kan worden) uit het Oudgelderse Vrasselt. Takjes of hout, of zaagsel of koffiedik verbranden volledig, zonder ook maar iets aan resten na te laten.

Klei of leem is milieuvriendelijk komt uit de grond en wordt gebakken en blijft milieuvriendelijk. Indien maatregelen getroffen worden, mogen ze in heel Europa verhandeld worden en zowel binnen als buiten (parapluie) worden toegepast. Een rijnlandse vorst, is een product voor de Nederlands / Belgische markt voor rietdekkers aangesloten bij de Vereniging Het Rietdekkers Gilde.

 steenfabriekje.png