Leveringsvoorwaarden

De ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BOUWSTOFFEN (AVLB) zijn steeds van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Amsterdam, door de

VERENIGING VAN HANDELAREN IN BOUWMATERIALEN IN NEDERLAND (HiBiN)

Deze AVLB Algemene HIBIN Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmaterialen zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, nr. 145/2003 en zijn van toepassing op alle transacties van Stenimex B.V.  / WoonKeramiek® Nederland van Wonink-BouwSteen™ en C.Wonink

Ze zijn te downloaden via http://www.hibin.nl/bestanden/pdf/AVLB-digitaal.pdf

Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente 14 dagen na factuurdatum òf indien zulks later is 30 dagen na levering. De wettelijke rente voor handelstransacties heeft als basis de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7% per jaar en wordt jaarlijks bij de hoofdsom bijgeschreven. Deze rente wordt elk half jaar of kwartaal aangepast, bijvoorbeeld per 1 juli 2008 bedroeg deze 11,07 % , per 1 januari 2009 9,5 % en per 1 juli 2010 en per 1 juli 2016  8  % per jaar.

Indien en voorzover echter voor een of meerdere bepaalde soorten bouwstoffen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voorzover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen.

Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

 

Cornelis Wonink    Weteringpark 7/10A    8025 AM   Zwolle Hanzestad

Telefoon    +31 38 4533521 Mobiel +31 6-53388776     kees@wonink.nl

 

Nokvorsten van gebakken klei voor rieten daken, rietvorsten.

Tuiles Faitière chaume méthode hollandaise pour toits en chaume
Dachfirst aus gebranntem Lehm für Schilfdächer.
Le rietvorst dei tetti di canne in argilla bruciata
Ridge tile made of fired clay for top of thatched roofs.
Faîtage en terre cuite pour toits en chaume.
Фронтон крыши из обожжённой глины для тростниковых крыш.
厅堂的山墙由黏土烧瓷所制
Égetett agyag oromzat nádtetőhöz.
Frontón del techo de arcilla quemada para techos de caña